Kerngroep

De Kerngroep van het ENW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 leden, onder wie de voorzitter en de voorzitters van de werkgroepen. De samenstelling van de Kerngroep is divers. Enkele leden werken bij een onderzoeksinstituut of als hoogleraar aan een universiteit; andere leden zijn op directieniveau werkzaam bij een overheidsorganisatie met verantwoordelijkheid voor beleid of beheer. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGWB) neemt als waarnemer deel aan de overleggen.

Onafhankelijkheid is een voorwaarde

Onafhankelijkheid is een voorwaarde. Alle leden zijn lid op persoonlijke titel en hebben geen zitting als vertegenwoordiger van de organisatie waarvoor zij werken. Voor de leden van de Kerngroep geldt een zittingstermijn van 4 jaar. Zij worden (her)benoemd door DGWB namens de minister op voordracht van het ENW.

Bundeling van wetenschap en praktijk

De Kerngroep bundelt de wetenschap en de praktijkervaring van waterveiligheid. Zoals:

  • De fysieke kant zoals kustwaterbouwkunde en morfologie, rivierwaterbouwkunde en morfologie, ecologie, hydrologie, geotechniek, probabilistisch ontwerpen, risicoanalyse.
  • De maatschappelijke kant zoals de economische en financiĆ«le aspecten van waterveiligheid, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, risicobeleving.
  • Het beheer en onderhoud zoals dijkbeheer, kustbeheer, aanleg en onderhoud van grondconstructies, aanleg en onderhoud van kunstwerken.

Taken Kerngroep

De Kerngroep is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen van het ENW. Daarnaast heeft de Kerngroep verschillende organisatorische taken die te maken hebben met de kwaliteit en het functioneren van de werkgroepen en het ENW als expertisenetwerk.


Leden kerngroep

De Kerngroep in strikte zin bestaat momenteel uit 12 leden.

Vergaderschema 2024

Woensdag 7 februari, 11.30 uur
Woensdag 10 april, 13.30 uur, 's-Hertogenbosch met veldbezoek
Donderdag 13 juni, 10.00 uur
Woensdag 18 september, 13.30 uur (digitaal)
Donderdag 7 november, 14.00 uur