Infostroom

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid brengt jaarlijks tweemaal een Infostroom uit. Dit relatiemagazine brengt ENW-leden en andere belangstellenden op de hoogte van wat er speelt binnen het ENW en de waterveiligheid in algemene zin. Een specifiek doel is het openbaar maken van de adviezen die het ENW uitbrengt.

Via het menu aan de rechterzijde kunt u de laatste versies van de Infostroom raadplegen. Oudere nummers van de Infostroom zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van het ENW.

Wilt u geattendeerd worden op nieuwe nummers van de Infostroom? Vul dan hieronder uw gegevens in en u krijgt automatisch bericht.

Sinds november 2020 verschijnt de Infostroom alleen in digitale vorm.