Organisatie

Het ENW is een netwerk van ongeveer zeventig experts op het gebied van waterveiligheid. Het netwerk bestaat uit een kerngroep en vier werkgroepen, die ondersteund worden door het secretariaat.

Kerngroep

De Kerngroep bundelt de wetenschap en de praktijkervaring rondom waterveiligheid. De Kerngroep is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen van het ENW.

Werkgroepen

De werkgroepen adviseren de Kerngroep inhoudelijk over ontwikkelingen, innovaties en actuele vraagstukken op hun specialistische terrein. Daarmee zijn zij de inhoudelijke basis voor het netwerk en de advisering. Adviesaanvragen worden in de werkgroepen inhoudelijk besproken. Waar nodig kunnen de werkgroepen externe specialisten betrekken, kleine onderzoeken uitzetten en veldbezoeken doen. De voorzitter van de werkgroep is de verbindende schakel met de Kerngroep.

Het ENW heeft vier werkgroepen die zich elk richten op een specialistisch terrein van waterveiligheid.

Secretariaat

Het ENW is een door de minister ingesteld onafhankelijk netwerk en is daardoor geen verantwoording verschuldigd aan derden. Het secretariaat, bestaande uit zes Rijkswaterstaatmedewerkers, is ondergebracht bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving in Lelystad en wordt bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.