Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

Rapport Hoogwater 2021

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige regenval en overstromingen. Ook delen van België en Duitsland overstroomden met grote schade en veel slachtoffers tot gevolg. Dit betrof een extreme en unieke gebeurtenis met enorme impact.
Daaropvolgend is een snelle maar kortdurende fact-findingstudie opgezet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren. De studie is uitgevoerd door een brede groep experts van kennisinstellingen en andere organisaties, onder leiding van TU Delft en Deltares en met het ENW als opdrachtgever.
De resultaten van het rapport zijn gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium op 9 september 2021.
Het rapport 'Hoogwater 2021, feiten en duiding', de opname van het symposium, de gehouden presentatie en de antwoorden op de gestelde vragen vindt u op de pagina Publicaties.