Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

Bouwwerk Hoogwaterbescherming beter bekend

Nederland houdt de waterveiligheid op een hoog niveau met het Bouwwerk Hoogwaterbescherming: het samenspel van zorgplicht, beoordelen en versterken. Aan het bouwwerk werken veel organisaties, afdelingen en mensen. De kracht ervan zit in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Maar hoe deze onderdelen samenhangen, is niet bij iedereen in het veld bekend of de ideeën erover verschillen.

Daarom heeft het ENW vijf platen (infographics) laten maken die de samenhang op een toegankelijke manier verbeelden. De eerste plaat laat de activiteiten zien die samen zorgen dat het overstromingsrisico op een aanvaardbaar niveau blijft: zorgplicht, beoordelen, versterken. De vier andere platen behandelen de samenhang, verantwoordelijkheden, financiering, en kennis en innovatie. Daarnaast is er een geschreven toelichting die een en ander nog verduidelijkt.

De platen (pdf, 1.6 MB) zijn samengevoegd in één document, maar ook los beschikbaar. De toelichting (pdf, 114 kB) is apart.

Nog sterker

Het ENW signaleert dat er optimalisaties in het bouwwerk mogelijk zijn en zal, als volgende stap, een aantal concrete verbetervoorstellen formuleren.