Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

Analyse grote overstromingskansen LBO-1

Eind 2023 zijn alle resultaten van de 1e Landelijke Beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskansen (LBO-1) gepresenteerd. Nu deze belangrijke mijlpaal is bereikt, vindt het ENW het raadzaam om te analyseren wat hiervan geleerd is en hoe zich dit verhoudt tot de aanbevelingen uit het ENW-advies Overstromingskansen van 2020. Doelstelling van LBO-1 was immers om te leren werken met de overstromingskansbenadering en het ENW wil graag bijdragen aan dit leertraject.
Het ENW heeft een analyse laten uitvoeren op trajecten waar relatief grote overstromingskansen werden berekend. De analyse is begeleid door leden van de ENW-werkgroepen Veiligheid en Techniek en door medewerkers van waterschappen.