Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties.
Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. 
Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief.

Actueel: Vervolg-advies Beter leren keren

In oktober 2017 publiceerde het ENW het strategisch advies ‘Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring’. Daarin adviseerde het ENW om meten en monitoring structureel een plaats te geven in de keten van waterveiligheid en om daarbij een projectoverstijgend perspectief te hanteren.

Nu is er een vervolg-advies waarin uitwerking gegeven wordt aan dit idee. Het advies is gebaseerd op de rapportage van Rosalie Fidder en Martine Rottink ‘Beter leren keren. Verkenning van concrete kansen voor projectoverstijgend meten en monitoren in geplande HWBP-projecten’.