Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

ENW-middag 29 september 2022

Na een gedwongen pauze van twee jaar zal er weer een ENW-dag zijn: donderdag 29 september van 12.30-17.00 uur in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen.  Alle relaties zijn van harte welkom. Het programma is nog in voorbereiding.

Op deze pagina kunt u zich aanmelden en zet 29 september in uw agenda!

Helaas moeten wij wel een slag om de arm houden...  Misschien dat de situatie rond COVID ons dwingt om over te gaan naar een online bijeenkomst. Dat zullen wij dan zo snel mogelijk bekend maken.