Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

Actueel: Advies Geohydrologische aanpak piping

Voor het dijkversterkingsproject Ravenstein-Lith (Meanderende Maas) is onderzocht hoe geohydrologische informatie en modellen gebruikt kunnen worden om stijghoogtes beter in te schatten om zo de pipingopgave nauwkeuriger te kunnen bepalen.
Het advies aan Waterschap Aa en Maas en het Hoogwaterbeschermingsprogramma is in februari 2021 uitgebracht.

ENW-dag 2021

De ENW-dag zal dit jaar op woensdag 8 september zijn en het ENW verwelkomt daarbij graag zijn externe relaties.

Nadere informatie en uitnodigingen volgen te zijner tijd, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda!