Het ENW

Expertise. Netwerk. Waterveiligheid. De naam zegt het eigenlijk al: het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid. Het ENW adviseert gevraagd én ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwerpen. Zo is er om het jaar een ENW-dag en verschijnt tweemaal per jaar de nieuwsbrief Infostroom.

Een mooie ENW-middag

Wij kunnen terugzien op een geslaagde ENW-middag op 29 september in Driebergen. Zoals het verslag schrijft: het voelde als een reünie. Tussen lunch en borrel in waren er terugblikken op de activiteiten van het ENW het afgelopen jaar, gevolgd door twee langere lezingen. Deon Slagter besprak de zomer van 2022 vanuit zijn functie als voorzitter van de Landelijke Commissie Waterverdeling - de droogte centraal dus. Matthijs Kok had teveel water als vertrekpunt: is het wel verstandig te blijven bouwen in laag Nederland? Zijn verhaal hield verband met een advies in voorbereiding over woningbouw en klimaatadaptatie.

De ENW-middag was een mooie gelegenheid geweest voor kennismaking over en weer met Hetty Klavers, die vanaf 1 september de nieuwe voorzitter van het ENW is. Spijtig genoeg was zij op het laatste moment verhinderd. Hetty Klavers volgt Gerhard van den Top op, die begin dit jaar afscheid nam vanwege een nieuwe functie buiten het waterdomein.