Samenstelling Kerngroep

De Kerngroep bestaat uit de volgende leden:

ir. H.C. Klavers

Hetty-Klavers

Hetty Klavers is dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland. Hiervoor bekleedde zij verschillende directiefuncties bij Rijkswaterstaat, was ze programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied en bestuurslid bij de Unie van Waterschappen met waterveiligheid in haar portefeuille. In juli 2022 is zij aangetreden als voorzitter van het ENW.

ir. B.W.A.H. Parmet

Bart-Parmet

Bart Parmet is directeur bij de Provincie Overijssel. Hij heeft daarvoor in verschillende functies bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt, als secretaris van de Deltacommissie en als directeur bij de Deltacommissaris. Parmet is plaatsvervangend voorzitter van het ENW.

prof. dr. A.M.G. Klein Tank

Albert Klein Tank_web

Albert Klein Tank is wetenschappelijk directeur van het Delta Climate Center in Vlissingen en hoogleraar ‘duurzame transities voor rivierdelta’s in een veranderend klimaat’ aan de Universiteit Utrecht. Hij is lid van de Kerngroep sinds april 2024.

prof. dr. ir. S.N. Jonkman

bas-jonkman

Bas Jonkman is hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft en verbonden als strategisch adviseur aan Rijkswaterstaat. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2012.

dr. B. van Wesenbeeck

Bregje van Wesenbeeck is universitair hoofddocent aan de TU Delft, wetenschappelijk directeur van Deltares en senior expert natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid en klimaatadaptatie langs kusten. Zij is voorzitter van de werkgroep Kust en lid van het ENW sinds mei 2024.

ir. R.H. van Waveren

Harold-van-Waveren

Harold van Waveren is strategisch adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. In die functie adviseert hij de directeur-generaal en het bestuur van RWS over de te voeren strategie op het gebied van waterveiligheid.

drs. J.H.M. de Ruig

joost-de-ruig

Joost de Ruig is hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Hij werkte eerder bij Rijkswaterstaat, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is lid van het ENW sinds januari 2013.

drs. ing. L.A.J. Smit

leo-smit

Leo Smit is Directeur Watersysteem en Keringen bij Waterschap Aa en Maas. Daarvoor heeft hij diverse functies vervuld bij Rijkswaterstaat en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij is lid van het ENW sinds februari 2019.

prof. dr. ir. M. Kok

Matthijs-Kok

Matthijs Kok was hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft en is in deeltijd wetenschappelijk adviseur bij HKV lijn in water. Hij is sinds 1992 betrokken bij de werkgroepen van het ENW en als voorzitter van de werkgroep Veiligheid is hij lid van de Kerngroep.

dr. ir. P. van den Berg

Peter-van-den-Berg

Peter van den Berg is verantwoordelijk voor de kennis(ontwikkeling) op het gebied van waterbouw en geotechniek bij Deltares. Hij is sinds 2008 lid van de Kerngroep en voorzitter van de werkgroep Techniek.

prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof

stefan-aarninkhof

Stefan Aarninkhof is hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan de TU Delft. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij Delft Hydraulics en Boskalis. Hij is lid van de Kerngroep sinds 2016 en was tot voorjaar 2024 voorzitter van de werkgroep Kust.

prof. dr. S.J.M.H. Hulscher

suzanne-hulscher

Suzanne Hulscher is hoogleraar Waterbeheer en watersystemen aan de Universiteit Twente. Zij is lid van het ENW sinds 2017 en voorzitter van de werkgroep Rivieren.

ir. G.L. Veerbeek

Louise-Verbeek

Louise Veerbeek is hoofd Waterveiligheid bij de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als toehoorder namens het directoraat-generaal Water en Bodem woont zij de vergaderingen van de Kerngroep bij.

ir. N.R. van der Sleen

Niek van der Sleen werkt als adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat. Hij is vanaf juli 2024 ENW-coördinator.