werkgroep Techniek

De werkgroep Techniek adviseert over het ontwerp, de beoordeling, het beheer en onderhoud van waterkeringen, waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken en objecten in, op en nabij waterkeringen. In de advisering ligt de focus op de kwalificatie en kwantificering van belastingen (omgevingsinvloeden) en sterkte (weerstandsvermogen), veiligheid en innovatie.

Vergaderschema 2024

Vrijdag 16 februari, 13.30 uur Utrecht
Vrijdag 22 maart, 13.30 uur Utrecht
Donderdag 30 mei, Utrecht, samen met werkgroep Veiligheid
Vrijdag 21 juni, 13.30 uur Utrecht
Vrijdag 13 september, 13.30 uur Utrecht
Vrijdag 25 oktober, op locatie of 13.30 uur Utrecht
Vrijdag 6 december, 11.00 uur Utrecht, samen met werkgroep Veiligheid

Samenstelling

De werkgroep Techniek bestaat uit de volgende leden:

dr. ir. P. van den Berg (Deltares), voorzitter
ir. M.L. Aalberts (Witteveen+Bos)
ir. B.J. Admiraal (Volker Staal en Funderingen)
ir. L.E.M. Barends (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
ir. P. Bernardini (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
ir. P.J.L. Blommaart (Hogeschool Rotterdam)
ir. H. van Hemert (Rijkswaterstaat WVL)
dr. ir. B. Hofland (TU Delft)
dr. ir. W. Kanning (Deltares)
ir. M. Klein Breteler (Deltares)
ir. M.T. van der Meer (Fugro)
prof. dr. ir. J.W. van der Meer (Van der Meer Consulting)
ir. M.W.C. Nieuwjaar (Martin Nieuwjaar Advies)
ir. P. Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen)
ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt)
ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
dr. ir. M.A. Van (Deltares)

Werkgroepsecretaris is dr. ir. P. (Patrick) Oosterlo van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
patrick.oosterlo@rws.nl, telefoon 06 50 16 60 81.