werkgroep Techniek

De werkgroep Techniek adviseert over het ontwerp, de beoordeling, het beheer en onderhoud van waterkeringen, waterkerende en niet-waterkerende kunstwerken en objecten in, op en nabij waterkeringen. In de advisering ligt de focus op de kwalificatie en kwantificering van belastingen (omgevingsinvloeden) en sterkte (weerstandsvermogen), veiligheid en innovatie.

Vergaderschema 2021

Vrijdag 12 februari, 13.30 uur
Vrijdag 16 april, 13.30 uur
Vrijdag 18 juni, 13.30 uur
Vrijdag 10 september, 13.30 uur
Vrijdag 29 oktober, 13.30 uur
Vrijdag 10 december, 13.30 uur

Samenstelling

De werkgroep Techniek bestaat uit de volgende leden:

dr. ir. P. van den Berg (Deltares), voorzitter
ir. M.L. Aalberts (Witteveen en Bos)
ir. B.J. Admiraal (Volker Staal en Funderingen)
ir. L.E.M. Barends (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
ir. P. Bernardini (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud)
ir. P.J.L. Blommaart (Hogeschool Rotterdam)
ir. H. van Hemert (Rijkswaterstaat WVL)
dr. ir. B. Hofland (TU Delft)
dr. ir. W. Kanning (Deltares)
ir. M. Klein Breteler (Deltares)
ir. M.T. van der Meer (Fugro)
prof. dr. ir. J.W. van der Meer (Van der Meer Consulting)
ir. M.W.C. Nieuwjaar (Martin Nieuwjaar Advies)
ir. P. Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen)
ing. T.J. Schepers MPM (Aveco de Bondt)
ir. P.E.M. Schoonen (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
dr. ir. M.A. Van (Deltares)

Werkgroepsecretaris is A.L. (Astrid) Labrujere MSc van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
astrid.labrujere@rws.nl, 06 250 931 64