Secretariaat

Het ENW is een door de minister ingesteld onafhankelijk netwerk en is daardoor geen verantwoording verschuldigd aan derden.

Het secretariaat, bestaande uit zes Rijkswaterstaatmedewerkers, is ondergebracht bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving in Lelystad en wordt bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het secretariaat organiseert alle vergaderingen en netwerkbijeenkomsten, verzorgt de ENW Infostroom die tweemaal per jaar uitkomt en onderhoudt de website. Het secretariaat heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming en de publicatie van de adviezen.

Het ENW-secretariaat heeft contacten met een groot aantal organisaties en projecten en maakt afspraken waar nodig. Vanzelfsprekend onderhouden alle ENW-leden ook zelf contacten met hun omgeving.

Hebt u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via het e-mailadres enwsecretariaat@rws.nl.