werkgroep Rivieren en meren

De werkgroep Rivieren en meren adviseert over duurzame hoogwaterbescherming langs de rivieren, zowel de bovenrivieren en de benedenrivieren als de meren.

Aandachtspunten daarbij zijn:

  • De sociaal-economische en natuurlijke processen langs en in de rivieren en de techniek.
  • De samenhang in het systeem zelf (rivier en stroomgebied, binnen- en buitendijks) en de verschillende gebruiksfuncties.
  • Het signaleren van kennisleemten over de natuurlijke processen die belangrijk zijn bij de inrichting en het functioneren van het riviersysteem.

Vergaderschema 2023

Donderdag 26 januari
Donderdag 30 maart
Donderdag 1 juni
Donderdag 7 september
Donderdag 26 oktober

Samenstelling

De werkgroep Rivieren bestaat uit de volgende leden:

prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (Universiteit Twente), voorzitter
prof. dr. M.M. Bakker (Wageningen UR)
ir. H.J. Barneveld (HKV lijn in water)
ing. J.E.J. Blinde (Deltares)
dr. ir. A. Blom (TU Delft)
drs. S.T. Buijze (Provincie Noord-Brabant)
dr. ir. G. Geldof (Geldof c.s.)
prof. dr. F. Klijn (Deltares, TU Delft)
drs. ir. E.R. Kuipers (Waterschap Limburg)
ir. H.H.R. van Loenen Martinet
prof. dr. H. Middelkoop (Universiteit Utrecht)
ir. M.A. Olieman (Waterschap Rivierenland)
dr. R.J.M. Schielen (Rijkswaterstaat WVL)
ir. R.M. Slomp (Rijkswaterstaat WVL)
dr. ir. B.G. van Vuren (Rijkswaterstaat WVL)

Werkgroepsecretaris is ir. N.R. (Niek) van der Sleen van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.
niek.vander.sleen@rws.nl, 06 222 067 04