Infostroom mei 2022

Nummer 28

Onderwerpen in de Infostroom van mei 2022 (pdf, 7.2 MB) zijn:

  • Afscheid van voorzitter Gerhard van den Top.
  • Dijkverbetering Waddenzee roept lastige vragen op. Wetterskip Fryslân verbetert de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer.
  • Kennisprogramma levert inzicht in zeespiegelstijging. Hoe is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging inmiddels gevorderd?
  • De Hedwige-Prosperpolder bood een unieke kans voor overloopproeven en het testen van reparatiemethoden.
  • Ook water uit de lucht kan een ramp worden. Stel dat de enorme neerslag van juli 2021 elders in Nederland gevallen was.
  • Nieuwe leden Sarie Buijze, Samantha van Schaick en Philippe Schoonen.
  • Vier recente adviezen.