Infostroom juni 2021

nummer 26

Onderwerpen in de Infostroom van juni 2021 (pdf, 1.5 MB) zijn:

  • Geohydrologische aanpak van pipingberekeningen in het dijkversterkingsproject Meanderende Maas
  • Afronding van vijf jaar kustonderzoek in Kustgenese 2.0
  • Gras op Zand berekent de sterkte van de grasmat op de zanddijken langs de Overijsselse Vecht
  • Nieuwe secretarissen Rommel en Van der Sleen en terugblik van oudgediende Provoost
  • Evaluatie van de Waterwet is van start gegaan
  • Toelichting op vier nieuwe adviezen: Waterveiligheid Limburg, Toepassing Shields-Darcy pipingmodel, Geohydrologische aanpak voor piping en Concrete kansen voor Beter leren keren