Infostroom november 2021

nummer 27

Onderwerpen in de Infostroom van november 2021 (pdf, 3.2 MB) zijn:

  • Project Meanderende Maas, dijkversterking tussen Ravenstein en Lith: duurzaamheidswinst door slimme combinaties
  • Zeesluis IJmuiden bijna klaar voor gebruik
  • Experiment RealDune op de Zandmotor: duinerosie meten in de echte wereld
  • Ervaring bij evacuatie Valkenburg helpt RWS-werkstudent bij het schrijven van een reddingsplan voor dijkring 48
  • Nieuwe leden Patrizia Bernardini (werkgroep Techniek) en Han Knoeff (werkgroep Veiligheid)
  • Recent uitgebrachte adviezen: getijdenduiker Waterdunen, toekomst beleid 'Lek ontzien', resultaten Kustgenese 2.0, Uitgangspunten systeemverkenning Kennisprogramma Zeespiegelstijging, Erosie van kleibekleding met gras op boventalud Waddenzeedijken