Infostroom november 2023

Nummer 31

Onderwerpen van deze Infostroom (pdf, 3.3 MB) zijn:

  • Bart van den Hurk verlaat ENW-Kerngroep
  • Opbarstproeven Reevediep met wat vertraging afgerond
  • Rijkswaterstaat brengt kustlijn in kaart
  • Innovaties bekijken in het Vlaamse Vlassenbroek
  • Samenvattingen van drie recente adviezen