Kennisnetwerk

Het ENW is een netwerk van ongeveer zeventig experts op het gebied van waterveiligheid. Het netwerk bestaat uit een Kerngroep en vier werkgroepen. De leden van de Kerngroep worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De werkgroepen zijn ingesteld door de Kerngroep en verdeeld over vier thema’s; kust, rivieren, techniek en veiligheid. Elke voorzitter van een werkgroep is tevens lid van de Kerngroep.

De contacten van de ENW-leden maken het netwerk tot een succes. Elke expert heeft immers zijn eigen relaties, vanuit de huidige en eerdere werkvelden. Hierdoor weet het ENW goed wat er speelt rondom waterveiligheid. Het netwerk bundelt kennis en ervaring uit diverse bronnen en kan hierdoor gedegen advies geven aan provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en waterschappen.