Instellingsbesluit en Reglement

Eind 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het nieuwe Instellingsbesluit (pdf, 392 kB) vastgesteld, waarna het is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit Instellingsbesluit vervangt het oude uit 2005.

Het ENW heeft tegelijkertijd zijn Reglement (pdf, 633 kB)aangepast, waarin onder meer de werkwijze ten aanzien van advisering is opgenomen. U vindt hier altijd de meest recente versie van het Reglement.