Brief Kadedoorbraken Wilnis en Terbregge

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 1 september 2003.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wijst op het boezemkadenonderzoek dat in de jaren 1965-1993 door de TAW is uitgevoerd.