Advies Veiligheidsfilosofie Maas

Het ENW acht de gehanteerde veiligheidsfilosofie voor de Maas niet robuust en stelt voor deze aan te passen.