Advies Oorzaken doorbraken veenkaden Wilnis en Terbregge

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 27 oktober 2003.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen informeert de staatssecretaris over de uitkomsten van het onderzoek naar de technische oorzaken van de recente veenkadedoorbraken en daarnaast over de wijze waarop de kans op een dergelijke doorbraak verkleind kan worden.