Advies Compartimenteringsstudie

Het ENW is gevraagd de resultaten te beoordelen van de studie naar de kansrijkheid van compartimentering als strategie om de gevolgen van een mogelijke overstroming te beperken en om advies te geven over de betekenis van de uitkomsten van deze studie voor het toekomstige waterveiligheidsbeleid.
Het ENW heeft waardering voor de uitgevoerde studie. Het laat zien dat compartimentering in een enkel specifiek geval een zinvolle maatregel kan zijn. Echter, men moet constateren dat compartimenteren doorgaans geen substantiƫle bijdrage kan leveren aan het veiligheidsbeleid. Het is naar de mening van het ENW belangrijk dit duidelijk te stellen, gegeven de plaats die compartimentering de afgelopen jaren heeft ingenomen in de discussie over gevolgbeperkende maatregelen.