Verzoek om advies waterveiligheidsbeleid (WV 21)

DG Water heeft het ENW gevraagd om advies over het toekomstige waterveiligheidsbeleid in de vorm van twee korte notities met (1) een beschrijving van de criteria voor de kwaliteitstoets en (2) een advies over de overstap van overschrijdingskans naar overstromingskans. Deze zijn als bijlagen bij de brief gevoegd. In deze notities geeft het ENW vier criteria voor zijn kwaliteitstoets met als kernwoorden uitlegbaarheid, robuustheid, normdifferentiatie en financiering. Daarnaast adviseert het ENW een ambitieus stappenplan aan te nemen voor de overgang naar de verwachte nieuwe norm.