Tweede advies Wetenschappelijke Klankbordgroep aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Dit advies is naar aanleiding van versie 0.7 van het Eindadvies Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater van 15 september 2022 opgesteld door de Wetenschappelijke Klankbordgroep (WKG). De WKG is gevraagd te kijken naar: 'state of the art', 'fit for purpose', integraliteit en consistentie, volledigheid (kennisvragen en adviezen) en kennislacunes.
De WKG heeft gekeken naar de inhoud van de aanbevelingen en het advies in zijn totaliteit. Er worden eerst algemene aandachtspunten gegeven waarna er meer op de inhoud van de aanbevelingen van de Beleidstafel wordt ingegaan.