Oordeel over de toetsing en de achterlandstudie Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, 31 mei 2006.