Oordeel over de hydraulische ontwerprandvoorwaarden voor het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, 7 februari 2007