Eerste advies Wetenschappelijke Klankbordgroep aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

De Wetenschappelijke Klankbordgroep is voortgekomen uit de behoefte aan externe wetenschappelijke kwaliteitsborging bij de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Het directoraat-generaal Water en Bodem heeft het ENW opdracht gegeven deze groep op te zetten. De klankbordgroep adviseert onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd over de adviezen van de Beleidstafel en de bijbehorende kennisagenda en levert zo een bijdrage aan de eindrapportage van de Beleidstafel.

Dit eerste advies benoemt allereerst enkele algemene punten die de Wetenschappelijke Klankbordgroep van belang vindt en gaat daarna in op de specifieke vragen die zijn gesteld door de Beleidstafel.