Brief Rol van het ENW bij het borgen van de producten van de Taskforce Management Overstromingen (TMO)

Het ENW is benaderd door de Taskforce Management Overstromingen (TMO) met de vraag of het ENW voor zichzelf een rol ziet bij het borgen van bepaalde activiteiten/resultaten van de TMO. Alhoewel het ENW waardering heeft voor wat de TMO heeft bereikt in de afgelopen twee jaar, is voor het ENW op de eerste plaats de vraag aan de orde in hoeverre het directoraat-generaal Water (DGW) zich hiervoor verantwoordelijk acht. Het ENW adviseert aan DGW en acht het niet gewenst dat er een tweede opdrachtgever bijkomt. Vooralsnog ziet het ENW slechts een zeer beperkte rol zichzelf.