Bevindingen van het ENW over de conceptrapportage Veiligheid Nederland in Kaart, tussenstand van het onderzoek naar overstromingsrisico's in Nederland

Aan directoraat-generaal Water, 7 oktober 2005.