Bevestiging advies over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering

In oktober 2007 is er een spoedadvies gegeven op verzoek van de DGW over de status van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Centraal hierbij stond de vraag of er noodmaatregelen noodzakelijk waren om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Het ENW was en is van mening dat dit niet het geval is. In de discussie die er is gevoerd over de zeewering werd gesteld dat het ENW niet de juiste gegevens gebruikt zou hebben om tot zijn advies te komen. Het ENW is van mening dat wel degelijk de juiste gegevens zijn gebruikt. Het ENW blijft bij zijn eerdere standpunt en wil dat met deze brief onderstrepen.