Adviezen Ruimte voor de Rivier

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 8 mei 2000.

Met deze brief richt de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen zich met name op het meer strategische deel van de discussienotitie Ruimte voor de Rivier.