Advies Worst Credible Flood

De Taskforce Management Overstromingen is opgezet om voorbereid te zijn op een grote overstroming. Hierbij wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘veiligheidsketen’ waarbij naast preventie ook repressie van belang wordt geacht om de veiligheid te waarborgen. Natuurlijk vindt het ENW het belangrijk dat alle schakels in de veiligheidsketen op orde zijn. Echter, het ENW is ook van mening dat er geen sprake is van een keten maar van onafhankelijke schillen waarbij de mate van veiligheid vooral afhangt van de sterkte van de waterkeringen. Dit moet worden meegewogen als het gaat om financiering van de verschillende schakels in de veiligheidsketen.