Advies Woningbouw en klimaatadaptatie gezien vanuit waterveiligheid

Naar aanleiding van twee briefadviezen van de deltacommissaris van 1 september en 3 december 2021 over woningbouw en klimaatadaptatie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 30 maart 2022 een verzoek ingediend bij het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) om een reflectie te geven op deze briefadviezen, en zich uit te spreken over de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid - nu, en in de toekomst. Het ENW wil met de reflectie in dit advies een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en aanknopingspunten bieden voor beleid om de benodigde keuzes te maken. In dit advies gaat het ENW in op de relatie tussen woningbouw en waterveiligheid in delen van Nederland die gevoelig zijn voor overstromingen. De reflectie neemt waterveiligheid (catastrofale overstroming met heel veel schade en vele slachtoffers) als centraal uitgangspunt, maar gaat ook in op het onderwerp wateroverlast (natte voeten en materiƫle schade).

De hoofdboodschap van het ENW is:

Waterveiligheid vraagt in toenemende mate om grote investeringen en inspanningen, met een grote impact op de ruimtelijke ordening en ecologie. Als deze inspanningen geleverd blijven worden, is er op dit moment vanuit waterveiligheid geen aanleiding om grootschalige woningbouw in reeds beschermde gebieden te beperken. Wel zal door klimaatverandering wateroverlast toenemen en is het van belang hiermee rekening te houden bij de ruimtelijke inpassing en uitvoering van nieuwbouw.