Advies Verzekeren tegen overstromingen

Door diverse partijen wordt nagedacht over het verzekeren bij private verzekeraars van materiële schade in binnendijks gelegen gebieden in geval van een grote overstroming. Dit zou helpen burgers meer bewust te maken van het overstromingsrisico in hun woonplaats. Als input voor de discussie heeft het ENW zijn visie op deze materie aangegeven. Naar mening van het ENW zal het verplicht verzekeren door particulieren in macroeconomische zin leiden tot hogere kosten dan het huidige systeem, waarbij de facto de overheid optreedt als verzekeraar. Bovendien is er in het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening geen sprake van keuzevrijheid als het gaat om het kiezen van een woonplaats. Verzekeren zal dus geen effect hebben op de plek waar mensen wonen, zeker niet als deze verzekering verplicht is.