Advies Verticaal Zanddicht Geotextiel

Waterschap Rivierenland heeft in het kader van de PoV Piping het ENW om advies gevraagd over de groene versie van de Ontwerp- en beoordelingsrichtlijn voor Verticaal Zanddicht Geotextiel. Het ENW vindt het een prima handreiking om de maatregel in de praktijk uit te gaan voeren. Het advies is om de maatregel toe te passen op een goed beheerbare locatie en door meten en monitoren over een langere periode de werking daadwerkelijk aan te tonen. Het is daarnaast verstandig de beheerorganisatie van begin af aan te betrekken. Later, wanneer de nodige praktijkervaring is opgedaan, kan een adequate beoordelingsmethode worden opgesteld.