Advies Veiligheidsfilosofie dubbele dijk

In 2021 heeft Waterschap Noorderzijlvest in het innovatieproject Dubbele Dijk een veiligheidsfilosofie laten opstellen door Deltares, onder begeleiding van het Adviesteam Dijkontwerp. De opgestelde methodiek is erop gericht om het systeem van een dubbele dijk te kunnen beoordelen. Uitgangspunt is de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl, maar mogelijk is de methode ook bruikbaar voor vergelijkbare systemen elders in Nederland.

Het ENW onderschrijft de opzet en aanpak van de opgestelde veiligheidsfilosofie, die past bij de overstromingsĀ­kansbenadering. Het ENW is het ook eens met de conclusie van Deltares: de meerwaarde voor de waterveiligheid van de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl is zeer beperkt. De reden is dat de tweede dijk kort achter de eerste dijk ligt en bovendien veel zwakker is. Bij een bres in de voorliggende kering zal de achterliggende veelal niet in staat zijn om een overstroming in het achterland te voorkomen.

Wel kan mogelijk een ander concept van een dubbele dijk meerwaarde hebben voor de waterveiligheid, bijvoorbeeld als er voldoende afstand is tussen de eerste en tweede kering, en de tweede kering voldoende sterk is. De opgestelde veiligheidsfilosofie is, mits deze verder generiek toepasbaar wordt gemaakt, ook geschikt om andere concepten van dubbele dijken uit te werken. Het ENW deelt de conclusie van het waterschap dat er buiten het huidige waterveiligheidsbeleid meerwaarde van een dubbele dijk kan zijn, maar maakt de kanttekening dat de additionele baten in de gekozen configuratie beperkt van omvang lijken, en dat deze mogelijk op een doelmatiger manier kunnen worden verkregen.