Advies Uitgiftepeilen buitendijks gebied

Aan de gemeente Rotterdam is advies uitgebracht over het uitgiftepeilenbeleid voor initiatieven in de buitendijkse gebieden. Het ENW staat achter het toepassen van de overstromingsrisicobenadering voor het bepalen van minimaal benodigde risico-reducerende maatregelen in buitendijkse gebieden. Om deĀ  uitgiftepeilen technisch gezien nader te onderbouwen heeft het ENW enkele aanbevelingen gedaan.