Advies Tussenrapportage onderzoeksprogramma RBSO

Aan de directeur-generaal Water, 23 maart 2005.

De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft de tussenrapportage van het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas besproken. Dit programma wordt uitgevoerd door het ministerie.