Advies Tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Het ENW is al langere tijd betrokken bij het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Zo heeft het ENW in 2021 geadviseerd over de uitgangspunten van het programma. Het nieuwe advies bouwt daarop voort. Het is opgesteld door leden van alle vier ENW-werkgroepen en de totstandkoming verliep parallel aan de afronding van de tussenbalans van het Kennisprogramma zelf.

De tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is met waardering ontvangen door het ENW. Binnen de bandbreedte van eerder vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten ligt er een gedegen studie, die goed onderbouwd wordt vanuit de onderliggende rapporten en verkenningen. De tussenbalans zou wat het ENW betreft wetenschappelijk gepubliceerd moeten worden.

Het ENW onderschrijft de hoofdconclusie dat het technisch waarschijnlijk mogelijk is om Nederland te blijven beschermen tegen overstromingen tot 3 meter zeespiegelstijging. Tegelijkertijd stelt het ENW vast dat de gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de onveranderlijkheid van het onderliggende natuurlijke, technische en maatschappelijke systeem doorwerken in de uitkomsten. Ook constateert het ENW dat er grote behoefte is aan verdere concretisering van de oplossingsrichtingen en doorvertaling van de effecten op systeemschaal naar lokale impact en maatschappelijke inpasbaarheid. Deze constateringen zijn in lijn met het eerdere ENW-advies uit 2021 over de randvoorwaarden van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Door de beperkte reactietijd is het advies via een intensief en iteratief proces tot stand gekomen. Bovendien betreft de tussenbalans een tussentijds product binnen een langer lopend kennisprogramma. Het advies moet dan ook worden gezien als een tussenstap, waarin belangrijke accenten voor het vervolg worden meegegeven.