Advies over toetsmethodiek afschuiving steenbekleding

Het ENW oordeelt positief over de aangepaste toetsmethodiek voor afschuiving bij steenzettingen ten behoeve van de vijfjaarlijkse toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. Het ENW adviseert de nieuwe toetsmethodiek op te nemen in het Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011.