Advies Toetsinstrumentarium C-keringen

Het ENW spreekt zijn steun uit voor het vastgestelde Toetsinstrumentarium voor waterkeringen van de categorie C. Belangrijk is wel dat gebruikte aannames en uitgangspunten voor de volgende toetsronde voldoende worden gevalideerd en onderbouwd. Hierbij wil het ENW onderstrepen dat C-keringen in de veiligheidsketen een tweede lijn verdediging vormen en dat dit moet worden meegewogen bij het vaststellen van prioriteiten voor onderzoek en verdere ontwikkelingen.