Advies Toetsfrequentie

Aan directoraat-generaal Water, 19 juli 2011.

Het ENW geeft in een notitie zijn visie op de voorgenomen verandering van de frequentie van de periodieke toets op de veiligheid van de waterkeringen.