Advies Toepassen van de OBOR voor GLC's

Waterschap Limburg heeft in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma een ontwerp-, beoordelings- en onderhoudsrichtlijn (OBOR) opgesteld voor de toepassing in de Nederlandse praktijk van bentonietmatten, ook wel geosynthetic clay liners (GCL’s) genoemd. Het waterschap vraagt het ENW om advies over het gebruik van deze richtlijn in en bij dijken.
Het ENW constateert dat de OBOR GCL’s is geschreven vanuit een ontwerpperspectief en vanuit die blik redelijk compleet en informatief is voor de ontwerper. Het document bevat nuttige tabellen met overzichten en keuzen in het ontwerpproces - zoals een lijst met gebeurtenissen -, is praktisch ingericht en biedt vertrouwen dat er geen onoverkomelijke problemen zullen optreden bij het toepassen van GCL’s.
Het ENW ziet het document in de huidige vorm als een handreiking die geschikt is voor de faalsporen macrostabiliteit en piping voor Limburgse locaties waar geen (bruikbare) klei beschikbaar is. Doorontwikkeling naar een echte OBOR is goed mogelijk en het ENW geeft daarvoor enkele ontwikkelpunten en aanbevelingen mee.