Advies Toekomstig suppletievolume voor de Nederlandse kust

Het ENW adviseert om de jaarlijks te suppleren hoeveelheid zand voor het onderhoud van de kust te verhogen. Het ENW raadt aan het te suppleren volume te koppelen aan kustvakken en aan te brengen in overeenstemming met de zandbehoefte van het kustsysteem. Deze verhoging van het suppletievolume valt binnen het huidige beleid en moet niet gezien worden als een eerste invulling van het advies van de commissie Veerman.