Advies Technisch rapport Actuele sterkte dijken

Het ENW heeft positief geadviseerd over het nieuwe Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken (TRAS). Dit rapport beschrijft vier methoden voor de bepaling van de aanwezige actuele sterkte van dijken, methoden die kunnen worden toegepast bij het toetsen van waterkeringen en het ontwerpen van dijkversterkingen. Sinds 1999 is er gewerkt aan het TRAS omdat tussentijdse kennisontwikkeling belangrijk wordt geacht. Deze stopt overigens niet met het uitbrengen van dit rapport. Kennisleemtes zullen voortdurend worden aangevuld vanuit het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW).