Advies stappenplan schematiseringfactor

Het ENW heeft positief geadviseerd over het rapport ‘Handleiding voor het bepalen van de schematiseringfactor bij dijkversterkingen’. De schematiseringfactor is geïntroduceerd in het addendum van het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, dat samen met de Leidraad Rivieren is uitgebracht. De factor is van belang bij het controleren van de grondmechanische stabiliteit van dijken. In de handleiding worden handvatten gegeven voor het omgaan met onzekerheden bij grondmechanische schematiseringen en het gebruik van de schematiseringfactor. Te zijner tijd zal de handleiding worden opgenomen in het Technisch Rapport Grondonderzoek en Grondmechanische Schematiseringen bij Dijken (TRGS) dat nu in voorbereiding is.