Advies stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen

Waterschap Noorderzijlvest heeft het ENW verzocht te adviseren over de resultaten van het onderzoek naar de stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen. Deltares heeft hiervoor proeven in de Deltagoot uitgevoerd. Het ENW deelt de conclusie van Deltares dat de bekleding voldoende stabiel is voor het onderzochte traject Eemshaven-Delfzijl, mits wordt aangetoond dat dit in goede staat van onderhoud verkeert. Om de methode ook buiten het traject Eemshaven-Delfzijl toepasbaar te maken, is vervolgonderzoek met hogere belastingen tot aan bezwijken nodig, met speciale aandacht voor het omgaan met onzekerheden en het afdekken van risico’s.