Advies Slimme combinaties

Begin 2016 heeft DGRW het ENW gevraagd advies uit te brengen over de wijze waarop en de mate waarin ‘slimme combinaties’ toepasbaar zijn in het Nederlandse overstromingsrisicobeheer en –beleid. In 2012 heeft het ENW in dit kader op eigen initiatief het rapport ‘MeerLaagsVeiligheid nuchter bekeken’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusies daaruit blijven, ook met de resultaten van nieuwe studies naar meerlaagsveiligheid en slimme combinaties, overeind. Wel worden enkele aanbevelingen geactualiseerd. Het ENW adviseert verder te focussen op een beperkt aantal kansrijke trajecten en niet (opnieuw) te onderzoeken of er toch slimme combinaties gevonden kunnen worden in andere trajecten. Het gaat met name om trajecten waar de LIR-eis bepalend is en waar extra evacuatie-mogelijkheden bestaan.