Advies Schuifsterkte parameters en Leidraad Rivieren

Het ENW heeft naar aanleiding van een brief van de Commissie Evaluatie Grondmechanische Onderzoek een advies gegeven over het vaststellen van schuifsterkteparameters. Het ENW ondersteunt het voorstel om gebruik te maken van ‘ééntraps anisotroop geconsolideerde triaxiaal-proeven’ voor klei en ‘direct simple shear-proeven’ voor veen. Het vaststellen van de nieuwe protocollen en veiligheidsfactoren hoort hier ook bij. Het ENW suggereert een overgangsperiode om over te gaan naar dit nieuwe type proeven.