Advies Reststerkte Wieringermeerdijk

Het ENW is door het HoogwaterbeschermingsProgramma en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd de resultaten van de veiligheidstoets voor de Wieringermeerdijk te beschouwen. De Wieringermeerdijk aan de IJsselmeerzijde van de Wieringermeerpolder bestaat uit een kern van zogenaamd keileem  bedekt met een bekleding van natuursteenblokken. De bekleding op de dijk is met een score ‘onvoldoende’ uit de veiligheidstoets gekomen. De vraag is of het vanuit het oogpunt van veiligheid nodig is om de bekleding te renoveren. Hiervoor zijn uitgebreide proeven gedaan in de Deltagoot van Deltares, waarbij met keileem uit de dijk zelf een stuk dijk op schaal is nagebouwd en is belast met golven.
Het ENW is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek vooralsnog niet tot het toetsresultaat ‘voldoende’ leiden.
Het laat wel zien dat het in de lijn der verwachting ligt dat, wanneer het onderzoek afgerond is en de rekenregels zijn vastgelegd en algemeen kunnen worden toegepast, de dijk alsnog zou kunnen worden goedgekeurd. Ook is er naar de mening van het ENW op dit moment geen sprake van een gevaarlijke situatie.