Advies Projectplan voor het project ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011

Het ENW stemt in met het projectplan voor het ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011’. Wel merkt het ENW op dat een langetermijnoverzicht en de samenhang met andere projecten ontbreken. Hoewel er begrip is voor de behoefte aan rust, is het toch wenselijk nieuwe kennis en ontwikkelingen vast te leggen in nieuwe hydraulische randvoorwaarden. Het verbeteren van het toetsinstrumentarium met actuele gebiedsgegevens en nieuwe inzichten is van belang voor de vijfjarige wettelijke toetsronde, maar eveneens voor beheer en crisisbeheersing. Het ENW maakt zich vooral zorgen over het niet opnieuw berekenen van de hydraulische randvoorwaarden voor de bovenrivieren met daarin de effecten van de uitgevoerde Ruimte voor de Rivier-projecten.