Advies planstudiefase Ruimte voor de Rivier

Aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 15 oktober 2000.

Dit advies is een vervolg op het advies van 8 mei, dat meer strategisch van aard was. Het huidige advies geeft invulling voor de planstudiefase.