Advies Plan van aanpak vervolgonderzoek Dijken op Veen

Aan Programmabureau HWBP-2 en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 28 juni 2013