Advies voor de overgangsperiode tussen afronding van en mogelijk vervolg op het project Veiligheid Nederland in Kaart

Aan directoraat-generaal Water, 29 augustus 2005.